Syyskokouskutsu

Kokouskutsu2021

Tervetuloa Kaarinan Sädetyttöjen syyskokoukseen sunnuntaina 17.10. klo 17 alkaen. Kokouskutsu on liitteenä.

Kokouksessa mm. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja valitaan uusi hallitus vuodelle 2022. Hallituspesteistä ainakin ohjelmajohtaja, pestijohtajan pari, taloudenhoitaja sekä apulaislippukunnanjohtaja vaihtuu ja kaipaa seuraajaa. Tervetuloa ehdolle tai vahvistamaan valintoja!

Tarjolla pullaa, teetä ja mehua ???? Vuosikokouksiin saa mielellään saapua partiopaitaan ja -huiviin sonnustautuneena.

Ps. Syyskokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Teamsissa:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcxODRiODMtODE1Yi00YzZkLTk5M2ItYzc0ZjIyYzU4ZTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22e2ff9976-bebe-4df3-b1d2-9148d739d5e1%22%7d